Wereldklok
Gebedstijden
Contact

 

 PENGAJIAN TAWAKKAL NEDERLAND (PTN)

PTN is een vereniging die zich bezighoudt met het welzijn van de mens op fysiek, mentaal en spiritueel vlak, ervan uitgaande dat de Schepper, Allaah de Almachtige, de mens heeft geschapen met het lichaam, het verstand en de onsterfelijke ziel. Deze drie dimensies vormen een harmonisch geheel, een eenheid; ze staan niet los van elkaar.
 
Pengajian geeft in dat licht aan het leren begrijpen en het verwerven van kennis om hoe de drie dimensies als een harmonisch geheel, als een harmonische eenheid werkt in het alledaagse leven van de mens. Er wordt een studie gemaakt over het wezen van het leven, het doel van het leven en hoe het doel kan worden verwezenlijkt. Al het bovenstaande in beschouwing genomen beoogt PTN een ieder wegwijs te maken om een goed leven te hebben hier op aarde en in het hiernamaals.
 
Tawakkal is afgeleid van Tawakkul en het betekent letterlijk ” iemand toevertrouwen, iemand in vertrouwen mededelen ” of ” iemand vertrouwen, vertrouwen op iemand ”. Volgens de terminologie van de Heilige Qoer’aan en de Hadiets, de overleveringen van de Profeet Moehammad vrede zij met hem, betekent Tawakkul het impliciete of onvoorwaardelijke geloof en vertrouwen in Allaah de Almachtige.

Deze website is in constructie.